Reunión “Acordo de Carreira Profesional. Comprometidos cos profesionais sanitarios”. Julio 2018