Acto de Divulgación da Asociación Anxiños. Marzo 2018