Acto de Entrega do V Premio Empregados/as Públicos/as Innovadores/as – diciembre 2023