Acto de posta en valor do contrato de despregue do Proxecto MAR-2, no marco da CUI – mayo 2022