Presentación da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia. RIS 3. Marzo 2014