Acto de Presentación do Polo de Tecnoloxías Cuánticas de Galicia – julio 2022