Presentación da Estratexia de Impulso á Biomasa Galega. Julio 2014