II Encontro de Cooperación para o Desenvolvemento da Administración Electrónica. Marzo 2017