Presentación do documento estratéxico e de xestión “Por unha atención primaria vertebradora do sistema de saúde”. Noviembre 2019