Presentación do Plan Inspira Saúde. Plan Galego de Actuación Multidisciplinar en Tabaquismo – Mayo 2023